PROGRAMA MASTER I DIPLOMATURA EN PLANTES MEDICINALS I FITOTERAPIA IVa Edició

 

Módulo 4. Análisis de la evidencia científica: eficacia y seguridad

 Profesorado:

 

 

 

 

 

PROGRAMA

§         Tipus d’estudis

§         Estudis observacionals

§         Consideracions metodològiques dels assajos clínics

§         Interpretació de resultats

§         Discussió d’articles

§         Proposta de treball a presentar el pròxim dia

§         Presentació de treball

§         Aspectes legals i estètics relacionats amb la investigació clínica

§         Nivells de l’evidència científica

§         Avaluació crítica de casos pràctics

 

Descargar programa

Material de las presentaciones de las clases, artículos y otros enlaces de interés.


 Copyright © [Ferran Torres]. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 31 de enero de 2011.