Metodologia Estadística Aplicada a la Investigació Clínica

 

 

PROGRAMA DOCTORAT: “SALUT PÚBLICA I METODOLOGIA DE LA RECERCA BIOMÈDICA” 

CURS DE DOCTORAT (CURS 2007-2008)

NOTA: Ir a información sobre Presentación oral voluntaria

 

Nom del curs: Metodologia Estadística Aplicada a la Investigació Clínica (codi 60794)

 

 Dates, horari i lloc de realització del curs

 

Professors del curs:

 

Unitat de Biostadística. Facultat de Medicina. UAB

IDIBAPS. Hosp. Clínic i Provincial de Barcelona

 

Altres Ponents convidats

 

Gema Domenech  gdomenech@h1.org.es

Estadística

Asociación Hipótesis Alternativa (H1)

 

Marco Pavesi         marco.pavesi@novartis.com
Senior Epidemiologist
PH DEV CS&E Global Epidemiology
Novartis Farmaceutica S.A.
 

Iñaki Pérez          ipermed@gmail.com

Estadístico

Responsable estadístico del Servicio de enfermedades infecciosas 

(Hops. Clínic i Provincial de Barcelona)

 

 

Forma d’avaluació del curs (assistència, treball, etc.)

 

Idioma en el que es realitzarà el curs

 

Contingut del curs:

Material

        Anar al enllaç de material de las presentacions de las classes, articles i altres links d'interès.

 

Objectius

Adquirir criteris para la comprensió dels mètodes estadístics més freqüents, per dissenyar, planificar e interpretar projectes d’Investigació Clínica

Metodologia

Sessions teòriques, exercicis i discussió de casos pràctics en grup. S’usarà articles científics com a base per a la part pràctica.

Explicació

La investigació clínica cada cop està més lligada a l’assistència mèdica i moltes vegades tenim carències en aspectes relacionats amb el disseny i l’anàlisi d’un projecte concret, tant observacional com experimental. A més contínuament estem interpretant resultats que incorporem a la nostra pràctica diària, i sens dubte l’entrenament en la lectura crítica d’articles científics ens ajudarà a un millor coneixement dels aspectes metodològics.


Programa general del curs

Material de las presentacions de las clases, articles i altres links d'interès.Copyright ©  [Ferran Torres]. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 31 de enero de 2011.