Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia

DIPLOMA DE POSTGRADO
MEDICINA DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
 

ESTADÍSTICA MÉDICA

Clases de Ferran Torres

 

Varios meta-análisis:

- Full d'excel: COPYRIGHT ©, 1999, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

- Altres trobareu lins a software a:

    http://www.um.es/facpsi/metaanalysis/software.php

- Article de BMJ sobre software de meta-analysis:

    http://www.bmj.com/archive/7126/7126ed9.htm

-  Red CASPe (Critical Appraisal Skills Programme e=España): calculadora excel de meta-análisis.