Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia

 

Programa de doctorat en Farmacologia Clínica

Curs de Noves Eines Metodològiques en Investigació Clínica. 2007

Objectiu

    Adquirir criteris per a la comprensió de les noves eines més usades en l’àmbit de la investigació clínica.

 

Coordinació i Professorat

    Rosa Morros. Farmacòleg clínic. Professora de la Farmacologia Clínica. Facultat de Medicina,  UAB. Rosa.Morros@uab.es

    Ferran Torres Benítez. Farmacòleg clínic. Professor de Bioestadística, Facultat de Medicina, UAB. Ferran.Torres@uab.es

 

Programa general curs

    Anar a Bibliografia

 

Programa i material del curs

Horari de 16:00 a 20:00

Lloc: Unitat Docent de Sant Pau. Facultat de Medicina.

 

 

Metanàlisi:

- Presentació PDF//PPS

- Article dels triptans

- Antagonistas Ca en Lancet: Article 1 // Article 2

- Quorum Lancet / Tabla

- Full d'excel: COPYRIGHT ©, 1999, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

- Full d'excel: COPYRIGHT ©, CASPe.

- Altres trobareu links a software a:

    http://www.um.es/facpsi/metaanalysis/software.php

- Article de BMJ sobre software de meta-analysis:

    http://www.bmj.com/archive/7126/7126ed9.htm

- Ejemplo: Triflusal for Preventing Serious Vascular Events in People at High Risk Stroke; Cohrane English /Spanish

- Más bibliografía

 

 

 

 

- Presentació  Qualitat de Vida (PDF/PPS) // Presentació Validació (PDF/PPS)

- Article: Cuestionario MENCAV

 

 

-  Presentació (PDF/PPS)

- Exemples sequencial: (PDF/PPS)

- Article del Lancet: Kenneth F Schulz, David A Grimes. Epidemiology 5: Multiplicity in randomised trials II: subgroup and interim analyses. Lancet 2005; 365: 1657–61.

 

Avaluació

Es realitzarà en base a la assistència i en la participació de la discussió dels articles. Addicionalment s’avaluarà un treball lliure sobre algun  dels punts del temari.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Alguna informació addicional:

Altres:

Programa general dels cursos de doctorat 2006-2007Copyright © [Ferran Torres]. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 29 de junio de 2011.