Home » Courses » Disseny i Anàlisi en Investigació Clínica

Disseny i Anàlisi en Investigació Clínica

FDR

Programa del curso 2003-2004:

Presentació La investigació clínica cada cop està més lligada a l’assistència mèdica i moltes vegades tenim carències en aspectes relacionats amb el disseny i l’anàlisi d’un projecte concret, tant observacional com experimental. A més contínuament estem interpretant resultats que incorporem a la nostra pràctica diària, i sens dubte l’entrenament en la lectura crítica d’articles cientifics ens ajudarà a un millor coneixement dels aspectes metodològics. Objectius Millorar els coneixements i adquirir les habilitats bàsiques per dissenyar, planificar l’anàlisi estadístic i la interpretació de projectes d’investigació clínica. Metodologia Sessions teòriques i discussió de casos pràctics. Direcció i coordinació Rosa Morros. Farmacòloga clínica. SAP Santa Coloma de Gramenet. ICS. Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. UAB. Ferran Torres. Farmacòleg clínic. Departament de Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia i Medicina Preventiva. UAB. Destinataris Professionals de la medicina (metges especialistes o en formació, farmacèutics i altres) amb interès en dur a terme projectes d’investigació clínica. Continguts
 • Tipus de disseny: experimentals i observacionals.
 • Metodologia de l’assaig clínic.
 • Formulació de la hipòtesi de treball: superioritat i noinferioritat.
 • Població i mostra. Càlcul de la grandària de la mostra.
 • Selecció del grup control. Emmascarament.
 • Assignació aleatòria.
 • Mesura de l’efecte. Tipus de variables.
 • Elaboració del protocol i del quadern de recollida de dades.
 • Aspectes ètics i legals en la investigació clínica. Normes de Bona Pràctica Clínica.
 • Aspectes operatius d’un assaig clínic des de el seu disseny fins l’elaboració de l’informe final.
 • La seguretat dels subjectes participants en l’assaig clínic. Gestió dels aconteixements adversos.
 • Tipus d’assaigs clínics: encreuats, paral·lels, factorials, seqüencials.
 • Informatització i gestió de les dades.
 • Poblacions d’anàlisi. Tractament de pèrdues i abandonaments.
 • Anàlisi de les dades: explotació descriptiva, aplicació de les proves de significació estadística. Intervals de confiança. Anàlisis intermitjos.
 • Interpretació de resultats. Diferències estadísticament significatives versus diferències clínicament rellevants.
 • Elaboració de l’informe final d’un assaig clínic. Publicació dels resultats.
 • Característiques diferencials dels assaigs clínics en las principals àrees terapèutiques.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies